Welkom!

Door je in te schrijven kan je vragen stellen
en discussiëren over elektrisch rijden.

Inschrijven

H2 reactie is geen explosie in de motor

jeanjv

New member
Lid geworden
10 dec 2019
Berichten
1
Beste,
hoe kan een omploffingsmotor werken;;;in feite nooit !
Omdat: de reactie H2 + O2 is geen omploffing maar een implosie in de cylinder.
Ik verklaar me nader,

Waterstof voor aandrijving van wagens :twee methodes.

-fuel cell's(alle H2 auto's rijden hierop)

-explosiemotor...volgens mij kan dat niet om de volgende reden.

Verbranding van H2 met zuurstof is geen explosie maar wel een implosie(dus het tegenover gestelde).

2H2 + O2 --- 2H2O zijnde 36 gr gas (2 x 2gr + 2 x 16gr)

volgens het getal van Avogadro is een H2 =22.4 liter en O2 ook 22.4 liter

Dus 2 x 22.4 l voor de waterstof en 1 x 22.4 l voor O2 =67.2 liter volume.

we laten het branden(reageren op hoge temperatuur)en wat krijgen we dan,een vacuum (0 atmosfeer)en 36 gr water.

waar haalt hier een een onploffingsmotor zijn kracht ?????. Laat het me AUB direct weten !

Internet staat vol met valse info over dit onderwerp,echt vol met leugens.Ook op Egear!

Fuel cell's is er nog veel werk te doen.Reeds 40 j geleden kocht ik een aandeel dat werkte op fuel cell's , oa. "manhatten scientific "in the US, en ging ineens failliet,dag dollars .Alleen de naam werd nog gebruikt omdat die mooi klonk.

Feul cell's zijn enorm complex,zeer laag rendement,niet betrouwbaar en zwaar en kosten veel geld.

Als de technologie omtrent fuel cell's niet sterk verbeter is het alleen een experimentele fase,dus ook het gebruik van waterstof voor de auto.

Dus voor mij Adieu waterstof (adieu =tot bij God)

hopelijk ben ik verkeerd,maar wetenschap is geen geloof (geloof = zonder bewijs)

toch nog een fijne dag beste Maten
 
  • Like
Waarderingen: Jeff

JeroenD

New member
Lid geworden
18 dec 2019
Berichten
1
Ik ben geen expert in deze materie, en alles wat ik hieronder zeg is gebaseerd op kennis opgedaan in de fysicalessen uit het middelbaar onderwijs wat ook al weer een tijd geleden is. Ik heb me ook nog niet verdiept in de verschillende toepassingen van waterstof dus ik heb geen flauw benul van wat er allemaal bestaat. Met deze disclaimer aan de kant:

Ik vrees dat je een relatief complex proces te sterk vereenvoudigd hebt. Wat je aankaart klopt wel in zekere zin, namelijk de massadichtheid van de 36g beginproducten (H2 en O2) is lager dan de 36g van het eindproduct (H20) waardoor ze inderdaad meer volume innemen bij eenzelfde druk en temperatuur.

De eerste fout die je echter maakt is dat je verondersteld dat het eindproduct in vloeibare vorm uit de reactie gaat komen en een vacuüm gaat creëren, dit is niet wat er zal gebeuren, na de reactie zal het water in zijn gasvorm (als stoom/waterdamp) uit de reactie komen. Zelfs als het vloeibaar uit de reactie zou komen dan nog zou het onmiddelijk beginnen koken en overgaan naar gasvorm in een vacuüm (hoe lager de druk, hoe lager het kookpunt. Er zijn op youtube massa's filmpjes te vinden hierover). Ook, zoals je zelf zegt, is de verbranding heel warm, het water zal dus een hoge temperatuur hebben en dat maakt het voor mij toch zo goed als onmogelijk om uitsluitend vloeibaar water te bekomen uit deze reactie

De tweede fout die je maakt is dat je geen rekening houd met de deze extra warmte die vrijkomt door de reactie, ondanks het feit dat je ze wel vermeld. Er is een wet in de thermodynamica (ik denk de 2e) die stelt dat in een gesloten systeem (een systeem dat geen massa kan verliezen) de druk (P) vermenigvuldigd met het volume (V) gedeeld door de temperatuur (T) een constante (c) is (P*V/T=c). Dit geldt wel enkel voor gassen, maar zoals hierboven reeds aangehaald veronderstel ik dat er zowel voor als na de verbranding gas aanwezig zal zijn dus kunnen we deze wet wel gebruiken. Moesten er mensen dit verband van druk/volume/temperatuur in twijfel trekken, voel dan eens aan uw fietspomp nadat je je banden opgepompt hebt ;)

Laat ons nu 2 situaties in een motor vergelijken. We kijken net voor de verbranding (situatie 1) en net na de verbranding (situatie 2). Om het simpel te houden gaan we er van uit dat de verbranding onmiddellijk en volledig is.
We kunnen de bovenstaande wet uit de thermodynamica nu invullen als: P1*V1/T1 = c = P2*V2/T2.
P1 is de druk in situatie 1, P2 druk in situatie 2, .....

Als we nu aannemen dat door de snelheid van de verbranding de cilinderkop van de motor nog geen tijd gehad heeft om te bewegen, dan kunnen we stellen dat het volume tussen de twee situaties niet veranderd is: V1=V2
Bijgevolg: P1/T1=P2/T2

Zoals eerder gezegd verhoogd de verbranding de temperatuur, als we er nu van uitgaan dat de temperatuur na de verbranding dubbel zo hoog is als voor de verbranding (T2=2*T1) dan kan het niet anders dan dat de druk in het systeem ook moet verdubbelen anders voldoen we niet langer aan de bovengenoemde wet uit de thermodynamica. Simplistisch gezien is een explosie een zeer snelle verhoging van druk, dus kunnen we stellen dat de verbranding van waterstofgas wel degelijk een explosie teweeg brengt aangezien de verhoging van de temperatuur eenzelfde verhoging van druk veroorzaakt.

CONCLUSIE:
Er is wel degelijk een wetenschappelijk basis die stelt dat een ontploffingsmotor op waterstof kan werken. Of dit praktisch haalbaar is weet ik niet en doe ik ook geen uitspraak over. Ik kan vrijwel onmiddelijk een 10-tal elementen opnoemen die invloed hebben op de efficiëntie van een ontploffingsmotor op waterstof maar ik beheers deze materie niet voldoende om dit verder uit te werken dus ik waag er mij dan ook niet aan.

PS:
Bij het nalezen van uw post en de mijne schoot er een grappig idee in mijn hoofd. Als de verbranding van waterstof zou lopen zoals U hem omschrijft zou je dit kunnen gebruiken om ipv een explosiemotor een implosiemotor te maken. De implosie zou de cilinderkop naar zich toetrekken in plaats van hem weg te duwen zoals een explosiemotor zou doen :). Moest dit werken zou je wel een heel efficïente motor hebben want dit zou een 2-takt motor zijn ipv de courante 4-takt IC motoren
 

rvdl

New member
Lid geworden
13 nov 2020
Berichten
1
diskussie of een verbrandingsmotor kan werken lijkt mij wat achterhaald: jaren geleden heeft BMW enkele auto's van de 7-reeks voorzien van een verbrandingsmotor op waterstof, destijds tentoongesteld op autosalon in Brussel, en oa Thomas Leysen( als voorzitter van..) heeft er hier in Antwerpen mee rond gereden. Intussen is men hier van af gestapt en hebben ze nu een prototype BMW X3 met fuel cell (FCEV), resultaat van de samenwerking met Toyota
 
Bovenaan